Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Målerås Mekaniska AB´s verksamhet har under flera år präglats av de krav och normer som gäller enligt internationella kvalitets- och miljöstandarder. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Med ett aktivt kvalitets- och miljöarbete jobbar vi för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Målerås Mekaniska AB skall öppet kommunicera sitt kvalitets- och miljöarbete till sina intressenter. Vid val av leverantör skall kvalitets- och miljöfrågor beaktas.

Kvalitet

Målerås Mekaniska AB har en upprättad kvalitetspolicy. Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är att kunden skall uppfatta oss som en pålitlig och kvalitetsinriktad leverantör genom att:

– På bästa sätt leverera produkter som uppfyller kundens behov och förväntningar
– Leverans skall ske i rätt tid till rätt plats
– Kraven i ISO 9001:2015 skall uppfyllas och vi skall genom ständiga förbättringar sträva mot högsta standard på verksamheten.
– Målerås Mekaniska AB alltid skall ses som ett självklart val av leverantör
– Utveckla och involvera samtliga medarbetare i kvalitetsarbetet

Miljö

Målerås Mekaniska AB har en upprättad miljöpolicy. Målsättningen med vårt miljöarbete är att vi skall minimera vår miljöpåverkan och verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

– Uppfylla lagar, förordningar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet
– Arbeta förebyggande mot föroreningar
– Kraven i ISO 14001:2015 skall uppfyllas och vi skall genom ständiga förbättringar sträva mot högsta standard på verksamheten.
– Regelbundet följa upp verksamheten och identifiera betydande miljöaspekter samt upprätta miljömål och handlingsplaner
– Utveckla och involvera samtliga medarbetare i miljöarbetet

Målerås Mekaniska AB´s miljöarbete är främst inriktat på energieffektivisering och därav minskade utsläpp.
Inom följande områden finns miljömål och handlingsplaner upprättade:
– Uppvärmning
– Elförbrukning