Kvalitet & Miljö

Målerås Mekaniska AB´s verksamhet har under flera år präglats av de krav och normer som gäller enligt internationella kvalitets- och miljöstandarder. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Med ett aktivt kvalitets- och miljöarbete jobbar vi för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Målerås Mekaniska AB skall öppet kommunicera sitt kvalitets- och miljöarbete till sina intressenter. Vid val av leverantör skall kvalitets- och miljöfrågor beaktas.

Kvalitet

Målerås Mekaniska AB har en upprättad kvalitetspolicy. Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är att kunden skall uppfatta oss som en pålitlig och kvalitetsinriktad leverantör genom att:

– På bästa sätt leverera produkter som uppfyller kundens behov och förväntningar
– Leverans skall ske i rätt tid till rätt plats
– Kraven i ISO 9001:2015 skall uppfyllas och vi skall genom ständiga förbättringar sträva mot högsta standard på verksamheten.
– Målerås Mekaniska AB alltid skall ses som ett självklart val av leverantör
– Utveckla och involvera samtliga medarbetare i kvalitetsarbetet

Miljö

Målerås Mekaniska AB har en upprättad miljöpolicy. Målsättningen med vårt miljöarbete är att vi skall minimera vår miljöpåverkan och verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

– Uppfylla lagar, förordningar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet
– Arbeta förebyggande mot föroreningar
– Kraven i ISO 14001:2015 skall uppfyllas och vi skall genom ständiga förbättringar sträva mot högsta standard på verksamheten.
– Regelbundet följa upp verksamheten och identifiera betydande miljöaspekter samt upprätta miljömål och handlingsplaner
– Utveckla och involvera samtliga medarbetare i miljöarbetet

Målerås Mekaniska AB´s miljöarbete är främst inriktat på energieffektivisering och därav minskade utsläpp.
Inom följande områden finns miljömål och handlingsplaner upprättade:
– Uppvärmning
– Elförbrukning

Målerås Mekaniska AB have adopted the following policy regarding our working environment.
MMBA obligations towards employees, according to national laws and agreements about social protection, shall be respected and complied with. All employees shall be treated with respect and dignity. Punishments or threats about punishment are not accepted. Any type of discrimination against employees is unacceptable.
Equality and equal treatment will always apply regardless of race, gender, nationality, age, civil status, sexual orientation, union membership, political view or religion.
Child- or forced labor is never acceptable. Working hours shall be in compliance with national laws and regulations. Wages and other compensations shall be in accordance with national law and regulations or to an extent what is known as an accepted industry standard.

Employee’s right to unionize and negotiate collectively shall be respected. The work environment shall be in accordance with national laws and regulations regarding safety and the protection of workers. Machines and other equipment shall be designed so that the risk of injury is minimized.
Everyone in the company shall work together for an improved Work Environment, this work must be characterized by continuity and never stagger.
The management together with the union and safety representatives are to push this work forward. The CEO is responsible for this task.
The goal with this work is to make sure that we have a safe workspace where no one gets injured or sick. And that the working environment go through continuous improvement.

To ensure the result of our work statistics on accidents, incidents and sickness is kept. This demands that all incidents are being reported.
With all future investments the work environment aspect shall be investigated and taken into account.
An internal environment control program exist and are being tracked. The CEO has responsibility of this task.